تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
جامعه شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
0.00 
دکترا 
 
تاریخ اندیشه معاصر مسلمین 
موسسه اموزش عالی امام رضا علیه السلام(باقرالعلوم) 
 
سطح 4 
 
 
 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
14.30