شیخ فضل‌الله نوری از زبان خویش و غیر
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نام خدا این کتاب، به معرفی شیخ در دو بخش پرداخته؛ بخش اول، شیخ از زبان خویش؛ در این بخش به مسائل سیاسی، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ، بحث سلطانیزم از دیدگاه وی، مجلس و مشروطه و قانون اساسی و امثال این مسائل از نظر شیخ پرداخته؛ چه این که مصاحبه‌هایی که با شیخ داشته‌اند، نشریات، نامه‌های و لوایحی که خود شیخ منتشر کرده با عین اسناد و خط شیخ در این بخش آمده؛ بخش دوم؛ در این بخش، به معرفی شیخ شهید از دیدگاه دشمن و دوست پرداخته‌ایم منتظر پیشنهادات و انتقادات خوانندگان خردمند هستیم احمدی خواه (کوه‌نانی)