شراب در شریعت
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در دست نگارش است و به امید خدا به زودی منتشر می‌شود. دیدگاه قرآن و اهل بیت و دیگر ادیان را در باره شراب در این کتاب می‌توان خواند. به فضل حق احمدی خواه (کوه‌نانی)