تراز تاریخ؛ نیم نگاهی به زندگی‌نامه استاد علی ابوالحسنی منذر « اعجوبة تاریخ»
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به زندگی نامه استاد علی ابوالحسنی منذر پرداخته، فعالیت‌های علمی، استادان، شاگردان و تألفیات وی بیان شده؛ دیدگاه اندیشمندان، مراجع تقلید و استادان حوزه و دانشگاه در باره مقام علمی و امانت و امینی ایشان بیان گشته. قرار است که به فضل حق به زودی از سوی انتشارات مؤسسه مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران در تهران، چاپ شود. احمدی خواه (کوه‌نانی)