علمای لرستان از قرن دوم تا کنون
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نام خدا این کتاب در دست ویرایش است که به علت اشتغال به تحصیل اخیر و نگارش کتاب « امام خامنه ای از دیدگاه دشمن و دوست»،‌به تأخیر افتاد. ان شاء الله تا سال 91 روانه چاپخانه شود. این کتاب - که یک معجم و فرهنگ جامعی از علمای لرستان است- از قرن دوم تا کنون را در بر دارد. شاید بیش از 200 نفر از علما. حجم کتاب شاید تا 400 صفحه نیز برسد احمدی خواه (کوه‌نانی)