پای محک و اسامۀ بن زید
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق، ثابت شده که اسامه بر خلاف والدین صالحش، شخص طالح و غیر ولایی بوده؛ شیعه نبود. در جهاد جمل از فرمان مولا علیه السلام سرپیچی کرد. در ثقیفه از اهل بیت دفاع نکرد، به مولا می گفت : « لست بمولای»! و می گفت : « من به کار تو اعتقاد ندارم» . اولی او را جانشین خود می کرد!‌ دومی او را امیر می گفت و وی نیز او را امیرالمومنین خطاب می کرده و دعاگویش بود!‌ از سومی، قطعه زمین گرفت و به قول مرحوم شیخ مفید - ره - به مولایش پشت کرد و با حضرت ایشان، مخالفت. موضوع جیش اسامه نیز به تحقیق بررسی شده. این کتاب، به طور مستند از اسامه می گوید و پای محک را به میان می کشد تا که سیه روی شود، هرکه در او غش باشد. احمدی خواه (کوه‌نانی)