گلشن ابرار، ج 7؛ بخش « فقیه فداکار؛ زندگی نامۀ آیت ا...میرزا ابوطالب زنجانی»
44 بازدید
ناشر: چاپ و نشر نورالسجاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به وسیله جمعی از نویسندگان نوشته شده. مقاله « فقیه فداکار» به بررسی زندگی میرزا ابوطالب موسوی زنجانی از علمای عصر قاجار پرداخته؛ و به نقش ایشان در نهضت مشروطه نیز هم. احمدی خواه (کوه‌نانی)