مواضع آخوند خراسانی و شیخ فضل‌الله نوری در سنجه تکیلف و نتیجه
52 بازدید
محل نشر: نشریه فرهنگ پویا: قم: مؤسسه امام خمینی، ش 28 پاییز 1393ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نام کسی که تعلیم به قلم فرمود و علم بیان آموخت این مقاله به بررسی تکلیف آخوند و شیخ از علمای عصر قاجار و رهبران مشروطه پرداخته که تکلیف این دو بزرگوار چه بود و وظیفه کدام؟ و چرا به ظاهر اندکی تکلیف، متفاوت به نظر جلوه کرده؟ آیا دو تکلیف داشتند؛ یکی مشروطه خواهی و یکی مشروعه؟ نه خیر. تکلیف یکی بود، واسطه‌های نادرست، آب را گل آلود کردند، و الا همان تقی‌زاده ای که شاه و شیخ می‌گفتند فاسد است، آخوند خراسانی نیز دو سال بعد حکم تکفیرش را داده و از مجلس و کشور اخراجش کرد؛ علت این شناخت با تأخیر، دوری مرحوم آخوند از میدان میدان مبارزه بود؛ اما وقتی که او نیز فهمید که « تقی زاده آلت فعل (بعدی) از عساکر و عشاق روس و انگلیس است» او را تکفیر و از مجلس و مملکت اخراج کرد؛ همان طوری که شیخ حکم به حرمت چنان مشروطه سکولاری داده بود، آخوند نیز با تأخیر حکم « مبارزه » به آن مشروطه را داد.