امام او را خورشید خواند(خورشید او را خورشید خواند)
52 بازدید
محل نشر: نشریه پویا ش22، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اردیبهشت 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به شخصیت علمی آیت‌الله خامنه‌ای و منزلت ایشان از نظر امام پرداخته؛ اما متأسفانه، عنوان یادم رفته بود، خود بزرگواران عنوان « خورشید او را خورشید خواند» را برایش انتخاب کرده‌اند که به نظر حقیر، خیلی جالب نیست؛ بلکه همان « امام، او را خورشید خواند» بهتر بود اردیبهشت 1393 احمدی خواه کوه‌نانی
دانلود