مبانی اخلاق نبوی - صلی الله علیه و آله -
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به مبانی رفتاری و اخلاقی آن خاتم خوبان پرداخته و برای همایش سیره نبوی در دانشگاه پیام نور الشتر نوشته شد و برگزیده. در این نوشتار, می خوانیم که مبنای بنای تربیتی رسول رحمت, بر تربیت ربانی بوده؛ چه این که هم آیات و هم روایات به این امر تصریح دارند؛ برای نمونه؛ فرمودند: خدا مرا تربیت نمود و من نیز علی را؛ یا فرمودند: به مدارای با مردم امر شدم, همان طور که به انجام فرائض ام گشتم؛ یا به مبنای خمس, جهاد با منافقان و کفار, نماز شب آن حضرت, بخشش و رحمت آن جناب, جانشینی و ولایت ایشان و صبر و تحملشان و....پرداخته شده؛ به طور مثال اگر فرمودند؛ من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ مبنای این بنا و دستور, آیه ولایت و اکمال دین و تبلیغ است؛ یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک ... اگر فرمود اطیعوالله و اطیعوالرسول و الاولی الامر منکم, مبنایش عصمت ائمه است و این آیه که: انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس الاهل البیت و یطهرکم تطهیرا یا اگر فدک را به فاطمه شهیده سلام الله علیها دادند؛ بر اساس دستور خدا و آیه و آت ذالقربی حقه بود و همین طور دیگر مطالب و مسائل که در آن نوشتار آمده است