آینۀ شکسته؛ گذری بر تاریخ نگاری مهدی ملک زاده
45 بازدید
محل نشر: مجلۀ زمانه (ماهنامه و تاریخ سیاسی ایران معاصر)، س 88، ش 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تحقیق، به بررسی و نقد مستند کتاب « تاریخ انقلاب مشروطیبت مهدی ملکزاده» پرداخته است؛ کتابی که در مدح موافقان و قدح مخالفان نگاشته شده؛ مدعی انصاف است؛ اما نتوانسته حتی انصاف را در ادبیات ظاهری هم مراعات نماید. تمام خوبی های عالم را بر دوستانش می بندد و تمام ناسزا و نارواها را بر مخالفان؛ بدون رعایت نزاکت زبان. این کتاب، بر خلاف نظر عامیانه که آن را از منابع دست نخست، مشروطه می شمارند، کتابی دست دوم است که 44 سال بعد از مشروطه نوشته شده؛ اما داستان سرایی مولفش به گونه ای است که تازه واردان را متقاعد می سازد که در صحنه بوده؛ در حالی که در ایام مشروطه در خارج از کشور بوده. از اطلاعات یک مسلمان عامی نیز بی بهره است!