حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب
51 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1385 - شماره 11 » (26 صفحه - از 37 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیامبر اسلام، حضرت محمد بن عبدالله(صلی الله علیه وآله)درباره رعایت حقوق جانداران، اعم از انسان ها و حیوان ها دستورات و قوانینی مقرر فرموده اند. این قوانین و مقررات که در 1400 سال پیش، وضع شده، نشان دهنده توجه اسلام به حقوق تمام جانداران است. در این نوشتار، حقوق حیوان ها از دیدگاه رسول گرامی اسلام بررسی می شود. یکی از نتایج این بحث آن است که وقتی پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله)به حقوق حیوانات توجه کرده اند، به طور مسلم به حقوق انسان ها نیز توجه داشته اند. بنابراین، نسبت هایی که گروهی از غربی ها در حال حاضر به وی می دهند، نسبتی نادرست و نارواست. واژگان کلیدی: رأفت، رحم، مدارا، حقوق حیوان ها، شکار، سیره و سخن پیامبر.